Słuchaj nas!
Teraz gramy:

"Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji"

kalendarz

data publikacji: 12.11.2020

Kategorie:

Szczecin

Witamy w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego i stolicy tolerancji

Na najbliższej sesji rady miasta pod głosowanie poddany zostanie nowy lokalny program "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji". Jak powiedział Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina – chodzi o to aby każdy czuł w Szczecinie jak w domu.

- Wzięliśmy pod uwagę różnego rodzaju kryteria ze względu, na które z dyskryminacją można mieć do czynienia. Chodzi o płeć, wiek, niepełnosprawność, kwestia rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, religii, wyznania czy światopoglądu - powiedział Wacinkiewicz.

Prezydent Szczecin Piotr Krzystek powołał zespół, który będzie koordynował działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Zespół będzie opiniował działania miasta w tej sferze i dbał o przestrzeganie standardów, a te muszą być nieskazitelne i białe.

-  - Nie chcemy wchodzić w kwestie sporów ideologicznych. Szanujemy prawo do posiadania własnego światopoglądu i do jego manifestowania. Naszą rolą jest działanie nakierowane na człowieka i jego potrzeby. Dlatego naszym zadaniem jest podjęcie realnego wsparcia dla konkretnych osób w ich konkretnych sytuacjach - dodaje Wacinkiewicz. 

Program "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji" ma ruszyć na początku przyszłego roku.

( fot: szczecin.eu )

gp

"Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji"

kalendarz

data publikacji: 12.11.2020