Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Konstytucja 3 Maja

kalendarz

data publikacji: 03.05.2021

autor: Karolina Żabczak

Kategorie:

Polska i świat

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Jej celem było ratowanie kraju, tuż po pierwszym rozbiorze Polski. Była pierwszą ustawą regulującą organizację władz, a także prawa i obowiązki obywateli. W tym roku przypada 230. rocznica jej uchwalenia.

Konstytucja 3 Maja, a właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, była pierwszą spisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie (pierwsza była konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1987 roku). W dniu uchwalenia Konstytucji przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Dokument ograniczył przywileje szlachty, wprowadzał trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także powołał stałą armię.

Posłuchajcie, co na temat konstytucji wiedzą Super Dzieciaki:


Konstytucja 3 Maja

kalendarz

data publikacji: 03.05.2021

autor: Karolina Żabczak