Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznane

kalendarz

data publikacji: 24.11.2021

autor: Anna Pałamar

Kategorie:

Szczecin

100 tysięcy złotych trafiło do najlepszych uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia artystyczne. 

W tym roku nagrodzonych zostało w sumie 35 osób. Największą grupę stanowili studenci Akademii Sztuki w Szczecinie, nagrodzonych zostało wśród nich 11 osób. 

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są raz w roku uczniom i studentom szczecińskich szkół artystycznych, którzy wyróżniają się talentem, a swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.


Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznane

kalendarz

data publikacji: 24.11.2021

autor: Anna Pałamar