Słuchaj nas!
Teraz gramy:

50. rocznica Czarnego Czwartku

kalendarz

data publikacji: 17.12.2020

autor: mkp

Kategorie:

Polska i świat Region Szczecin

W czwartek (17 grudnia) przypada 50. rocznica Czarnego Czwartku.

Fala strajków w grudniu 1970 roku wybuchła po tym, jak komunistyczna władza ogłosiła podwyżki cen żywności. Jednak napięcie w społeczeństwie narastało od wielu lat. Warto pamiętać, że rewolta wybrzeża, to nie tylko Gdynia, czy Gdańsk.

- Czarny Czwartek miał miejsce również w Szczecinie. Po starciach demonstrantów z milicją i podpaleniu gmachu KW PZPR, doszło do tragedii przed Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej, dzisiejszy plac Solidarności. Od kul wojska i milicji zginęło w tamtym rejonie 12 osób. Ofiary były także następnego dnia, do szczecińskich szpitali trafiły setki rannych - przypomina Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy.

Te wydarzenia przesądziły o losie komunistycznej władzy w Polsce. 

- Przełom grudnia'70/stycznia'71 zaważył na przyszłości PRL. Pozbawił złudzeń tych, którzy jeszcze wierzyli w sprawiedliwość systemu, spowodował, że wiele spośród osób przypadkiem zepchniętych w epicentrum wydarzeń, zaangażowały się potem w działalność opozycji demokratycznej i proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości - dodaje Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

Od czwartku (17 grudnia) na Placu Solidarności w Szczecinie będzie można oglądać wystawę plenerową: '1970. Zło/Przypadek', poświęconą krwawej rewolcie Wybrzeża.

50. rocznica Czarnego Czwartku

kalendarz

data publikacji: 17.12.2020

autor: mkp