Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Zakłady Chemiczne Police do likwidacji?

kalendarz

data publikacji: 31.01.2022

autor: Marek Mikulski

Kategorie:

Polska i świat Pomorze Zachodnie Szczecin

Jaki los czeka Zakłady Chemiczne Police?

W mediach społecznościowych i na stronie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych 'Puławy' S.A. 21 stycznia pojawiła się informacja, że w utajnionej części, przyjętego przez Grupę Azoty planu strategii na lata 2021 - 2030 mają znajdować się informacje dotyczące likwidacji zakładów w Kędzierzynie-Koźlu, Puławach i Policach. Sprawą zainteresował się poseł Jakub Kulesza, który skierował w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Głos zabrał także były poseł Platformy Obywatelskiej, a obecnie radny sejmiku opolskiego Robert Węgrzyn.

- Czy planowane jest przekształcenie tych trzech zakładów produkcyjnych w Policach, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu? Innymi słowy, czy te zakłady będą miały zmieniony status formalnoprawny? Czy zakłady w Puławach, Kędzierzynie i w Policach są planowane do sprzedaży? - pytał na konferencji prasowej Węgrzyn.Grupa Azoty, w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej, doniesienia związków zawodowych i polityków opozycji nazywa "fake newsami".


Oświadczenie Grupy Azoty:


"Komunikat

W związku z tezami rozpowszechnianymi przez jeden ze związków zawodowych, dotyczącymi rzekomych planów likwidacji wiodących spółek Grupy Kapitałowej tj. Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Kędzierzyn, stanowczo zaprzeczamy, aby w przyjętej nowej Strategii Grupy Azoty istniały plany likwidacji wymienionych spółek i plany zwalniania pracowników z tego tytułu.

Informacje te traktujemy jako szkodliwy „fake news” i prosimy o ich niepowielanie. Takie działanie negatywnie wpływa na ład społeczny w Spółkach oraz powoduje niepotrzebny niepokój wśród naszych pracowników.

Informujemy, że nowa Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd Grupy Azoty S.A. i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczny dokument zawiera oczywiście rozdział o zarządzaniu całą Grupą Kapitałową, konkretnie również część o Zarządzaniu Segmentowym. Warto przypomnieć, że procesy konsolidacyjne oraz poszukiwanie synergii zainicjowane zostały z udziałem strony społecznej w ramach Grupy Azoty po 2013 roku i wciąż stanowią potencjał generowania dodatkowych korzyści dla całej Grupy Kapitałowej.

Podkreślamy, że Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 powstawała w procesie szerokich konsultacji w ramach całej Grupy Kapitałowej. Jej założenia przygotowało ponad 100 zespołów merytorycznych, w skład których wchodzili pracownicy i członkowie zarządów wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej oraz doradcy - łącznie kilkaset osób. W trakcie prac nad Strategią, która swoim horyzontem obejmuje przyszłe 10 lat rozwoju Grupy Kapitałowej pojawiały się różne racje, opinie i poglądy, również takie które ostatecznie decyzją Zarządu nie znalazły się w przyjętej wersji dokumentu.

Aktualnie prowadzone są prace nad implementacją strategii we wszystkich Spółkach Grupy. Do tych prac - wg decyzji członków zarządów każdej Spółki – wielu osobom udostępniona została edytowalna wersja zawierające materiały robocze, które pojawiały się na różnych etapach prac zespołów merytorycznych.

Szczegółowy dokument Strategii zatwierdzony przez organy korporacyjne Grupy Azoty S.A. nie jest i nigdy nie był specjalnie „utajniony” jednak, co oczywiste dla całego rynku kapitałowego nie może być powszechnie dostępny, ponieważ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jego upublicznianie osłabiłoby rynkową konkurencyjność Grupy Azoty S.A. i byłoby de facto działaniem na szkodę Spółki i Grupy Kapitałowej w interesie naszej konkurencji.

Należy podkreślić, że dostęp do w/w dokumentu mają wyłącznie w ramach stosunku służbowego osoby odpowiedzialne za proces operacjonalizacji, implementacji i realizacji strategii, które nie są upoważnione do jego zewnętrznego rozpowszechniania lub upubliczniania jego zawartości.

Przypominamy, że w dniu 29.10.2021 r. zaprezentowane zostały dla wszystkich interesariuszy, zgodnie z przyjętym standardem giełdowym i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, kluczowe, najważniejsze elementy przyjętej nowej Strategii.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową strategią na lata 2021- 2030 znajdującą się na stronie https://strategia2030.grupaazoty.com"


Pismo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych 'Puławy' S.A. w sprawie likwidacji Zakładów Chemicznych:Zakłady Chemiczne Police do likwidacji?

kalendarz

data publikacji: 31.01.2022

autor: Marek Mikulski