Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Posłuchaj rozmowy z Grażyną Szotkowską

kalendarz

data publikacji: 11.01.2021

Kategorie:

Szczecin

Najpierw były dwa, by od nowego roku połączyć się w jedno. Pomysłodawcy  projektu liczą na całkiem udany efekt - choć oczywiście wzajemnemu łączeniu towarzyszą  pewne trudności, znane  przy operacjach dokonywanych  na żywym organizmie. Chodzi rzecz jasna o połączenie Szczecińskiego TBS i TBS „Prawobrzeże”, które od pierwszych dni stycznia stało się faktem. Czego zatem należy spodziewać się po jednym już Szczecińskim TBS- nazwijmy je „2.0.”? Jak fuzję obu firm odczują lokatorzy, mieszkańcy i najemcy - już bezpośrednio na sobie? Co z numerami rachunków czynszowych i kontaktem telefonicznym do zarządców budynków i osiedli, a także w jaki sposób nowa i jedna już spółka - po połączeniu największa tego typu w kraju- zamierza wyjść „frontem do klienta”...     To tylko część pytań, jakie zadamy Grażynie Szotkowskiej, prezes nowego Szczecińskiego TBS. Przy okazji pojawi się także wątek przejętego banku od „Prawobrzeża” i odczarowywania uroków, jakie być może ciążą nad Śródmieściem.


Cała rozmowa dostępna tutaj:

Posłuchaj rozmowy z Grażyną Szotkowską

kalendarz

data publikacji: 11.01.2021