Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Mafijny sprzęt w szczecińskich szpitalach

kalendarz

data publikacji: 13.01.2021

autor: pd, Prokuratura Krajowa

Prokurator przekazał szpitalom i Policji sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej o wartości ponad 3 milionów złotych. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez Zachpom. Wydz. Zam. Dep. ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wśród przedmiotów jest zarówno sprzęt elektroniczny, który będzie służył jako wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy, które będą służyły policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przedmioty zostały przekazane zgodnie ze zgłoszonym przez instytucje zapotrzebowaniem.

Sprzęt otrzymały trzy szpitale oraz policja (CBŚP) w tym: SPSK nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. 

Przekazanie szpitalom i policji, zabezpieczonego od mafii VAT-owskich sprzętu, było możliwe dzięki  nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Na obecnym etapie postępowania prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 550 milionów złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 127 milionów złotych. Intensywne czynności przeprowadzone przez prokuratora doprowadziły do wykrycia w ramach prowadzonego postępowania kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiła faktury na blisko 120 milionów złotych powodując starty Skarbu Państwa na kwotę 22 milionów złotych.

44 podejrzanych o 170 przestępstw

Od czerwca 2020 r. zarzuty w sprawie przedstawiono łącznie 44 podejrzanym, którym zarzucono popełnienie blisko 170 czynów. Aktualnie 19 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Śledztwo obejmuje swoim zakresem około 300 firm z terenu całego kraju w tym ostatecznych odbiorców tj. firmy legalnie działające obniżające w sposób sprzeczny z prawem koszty działalności. Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Mafijny sprzęt w szczecińskich szpitalach

kalendarz

data publikacji: 13.01.2021

autor: pd, Prokuratura Krajowa