Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Kolejne zmiany dla kierowców na Międzyodrzu

kalendarz

data publikacji: 23.09.2022

autor: Marek Mikulski

Kategorie:

Szczecin

Od poniedziałku, przez dwa tygodnie zmieni się organizacja ruchu na Międzyodrzu 

W różnych punktach przebudowywanego układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków, prowadzone będą prace związane z układaniem nawierzchni. To oznacza, że od poniedziałku zamknięte zostanie rondo Portowców. Ruch pojazdów ma się odbywać na wprost dla obu kierunków z i do Centrum. W mieście cały czas trwa kilka remontów ulic. Nasz reporter sprawdzał, jak kierowcy radzą sobie z utrudnieniami w mieście.Prace cały czas trwają na alei Wyzwolenia. Rozkopana jest też ulica Kolumba. A od przyszłego tygodnia przejezdna część alei Wojska Polskiego też idzie do remontu.


Harmonogram robót na Międzyodrzu*

26-28.09.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Energetyków w rejonie ronda. Nastąpi tymczasowe zamknięcie ronda na ulicy Energetyków. Prace mają być prowadzone w godzinach nocnych. Ruch pojazdów będzie odbywać się na wprost dla obu kierunków oraz w prawo na ul. Św. Floriana dla pojazdów jadących w kierunku Centrum Szczecina. Może wystąpić ręczne kierowanie ruchem.


Roboty na rondzie będą prowadzone w trzech etapach:

Etap I – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na wyspach przy skrzyżowaniu ulic Energetyków i Świętego Floriana.


Etap II – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na pasie wewnętrznym. Ruch zostanie poprowadzony pasem zewnętrznym.


Etap II – prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na pasie zewnętrznym. Ruch zostanie poprowadzony pasem wewnętrznym.


29-30.09.2022 – prace prowadzone będą w rejonie nowego ronda przy ulicy Zbożowej i Władysława IV i parkingu. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy. Objazd zostanie wytyczony przez ul. Spichrzową.


29-30.09.2022 w godzinach od 23:50 do 5:00 wykonywany będzie demontaż rozjazdów nakładkowych na torowisku tramwajowym. Tym samym przywrócony zostanie docelowy ruch tramwajowy na ul. Energetyków.


1.10-3.10.2022 w godzinach od 3:00 rano do 4:00 rano prace prowadzone będą wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica Energetyków zostanie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych. Zachowany zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – Al. Niepodległości, Placem Żołnierza oraz Trasą Zamkową. 


Prace wzdłuż ul. Energetyków prowadzone w dwóch etapach:

Etap I - prace będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.


Etap II – prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański/Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.


3-4.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.


5.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Bulwar Śląski i Gdański. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.


6.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Św. Floriana. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy.

* źródło: Urząd Miasta

Kolejne zmiany dla kierowców na Międzyodrzu

kalendarz

data publikacji: 23.09.2022

autor: Marek Mikulski