Słuchaj nas!
Teraz gramy:

W weekend nie przejedziecie ulicą Energetyków

kalendarz

data publikacji: 29.09.2022

autor: Barbara Gondek

Kategorie:

Inwestycje Szczecin

Od soboty 1 października, od godziny 3:00 rano do  3.10.2022 do godziny 4:00 rano, będą prowadzone prace wzdłuż ulicy Energetyków. Ulica Energetyków zostanie wyłączona z użytkowania dla samochodów osobowych. 

 

Zachowany zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej, możliwy będzie również dojazd do podmiotów znajdujących się w rejonie sąsiadującym z ulicami objętymi robotami. Zalecany objazd zostanie wytyczony ciągiem – Al. Niepodległości, Placem Żołnierza oraz Trasą Zamkową.


Prace wzdłuż ul. Energetyków prowadzone w dwóch etapach:


Etap I - prace będą wykonywane na jezdni wjazdowej do centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wyjazdowej z centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione.


Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Władysława IV będzie odbywał się poprzez objazd ulicami Świętego Floriana/Bulwar Gdański.


Etap II – prace będą wykonywane na jezdni wyjazdowej z centrum, na odcinku od Mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki. Ruch dojazdowy dla podmiotów znajdujących się w rejonie inwestycji będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wjazdowej do centrum. Na obu wlotach Mostu Długiego, w rejonie Ronda Portowców, przy zjeździe z ul. Energetyków na ul. Władysława IV oraz na zakończeniu robót tj. skrzyżowaniu ulic Gdańskiej/Kanał Parnicki zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego/Nabrzeże Wieleckie zostanie wyłączona. Dojazd do ulicy Bulwar Gdański/Celnej będzie odbywał się poprzez objazd ulicą Władysława IV.


Przypominamy również, że w kolejnym tygodniu zaplanowane zostały prace przy układaniu warstwy ścieralnej na ulicach: Celnej, Bytomskiej, Władysława IV, Bulwar Gdański, Bulwar Śląski, Św. Floriana.


3-4.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Celnej, Bytomskiej, i Władysława IV. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.


5.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Bulwar Śląski i Gdański. Nastąpi całkowite zamknięcie ulic.


6.10.2022 – prace prowadzone będą na ulicy Św. Floriana. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy.


O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.


Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.


Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.
W weekend nie przejedziecie ulicą Energetyków

kalendarz

data publikacji: 29.09.2022

autor: Barbara Gondek