Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Zaświadczenia na tańszy węgiel

kalendarz

data publikacji: 08.11.2022

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup węgla na preferencyjnych warunkach można składać od 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (sala P012, lewe skrzydło, wejście pod schodami) lub w filii urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla (sala 20). Dokument można też przesłać do urzędu pocztą.

Zaświadczenie wydane na podstawie wniosku uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.

Zgodnie z przepisami do zakupu węgla po niższych cenach uprawnione są gospodarstwa domowe:

  • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
  • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;
  • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zaświadczenia na tańszy węgiel

kalendarz

data publikacji: 08.11.2022

autor: Kinga Konieczny