Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Poprawki w przepisach dotyczących płatnego parkowania

kalendarz

data publikacji: 23.11.2022

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

W Szczecinie wyznaczone są trzy strefy płatnego parkowania z różnymi zasadami i stawkami opłat (Strefa Płatnego Parkowania, Płatne Parkingi Niestrzeżone i Strefa Zamieszkania Stare Miasto). Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta radni przegłosowali poprawki do regulaminów, które trochę ulżą kierowcom.

Jakie to zmiany?

  • Jeśli kierowca wniesie opłatę za postój, ale zrobi błąd podczas wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie (np. wpisze zero zamiast O, przestawi kolejność cyfr) będzie mógł składać reklamację i domagać się anulowania mandatu. Do tej pory było to niemożliwe.
  • Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie na podstawie opłaty zryczałtowanej bądź stawki zerowej wniesionej za postój w SPP będą mogli parkować nie tylko w SPP, ale też na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych i w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.
  • Jeśli kierowca pomyli strefę parkowania (np. zaparkował w SPP, a wniósł opłatę za postój w na PPN), to będzie musiał zapłacić karę, ale o połowę mniejszą niż dotychczas, czyli w PPN i SZSM będzie to 100 zł zamiast 200 zł, a w SPP - 50 zł (jeśli kierowca opłaci ją w ciągu 7 dni).
  • Z regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto zniknie zapis zobowiązujący kierowcę do umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą samochodu. Podobnie jak w SPP i na PPN-ach nie będzie to już konieczne.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Poprawki w przepisach dotyczących płatnego parkowania

kalendarz

data publikacji: 23.11.2022

autor: Kinga Konieczny