Słuchaj nas!
Teraz gramy:

160. rocznica Powstania Styczniowego na monetach

kalendarz

data publikacji: 16.01.2023

autor: Barbara Gondek

Kategorie:

Polska i świat Szczecin

Z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu  złotą monetę o nominale 200 zł. oraz srebrną monetę o nominale 20 zł.

Od dziś, 16 stycznia 2023 r. można je kupić w Oddziale NBP.

Złota moneta o średnicy 27 mm i masie 15,50 g została wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk. Srebrna moneta o średnicy 38,61 mm i masie 28,28 g -  w nakładzie do 10 000 sztuk.

Na rewersie złotej monety, w centralnej części, widnieje panoplium z elementami uzbrojenia i sztandarami oraz trójdzielnym herbem powstańczym z ukoronowanym Orłem Białym, litewską Pogonią oraz Michałem Archaniołem symbolizującym Ruś. Przedstawiony wizerunek jest fragmentem sztandaru z okresu Powstania Styczniowego.

Na awersie monety srebrnej został odwzorowany stylizowany sztandar oraz kosy, szabla i karabin z okresu Powstania Styczniowego, zaś na rewersie srebrnej monety widać fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r." przedstawiający grupę polskich powstańców.


160. rocznica Powstania Styczniowego na monetach

kalendarz

data publikacji: 16.01.2023

autor: Barbara Gondek