Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Projekt nowego planu dla Łasztowni jest gotowy

kalendarz

data publikacji: 20.01.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni, a zamiast wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – śródmiejska zabudowa. Tak ma wyglądać nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni. Chodzi o ponad 174 hektary ważnych dla miasta terenów. Projekt jest już gotowy, teraz zajmą się nim radni. 

Mówi Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta:

- Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru centrotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu – podkreśla Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.

Nowe elementy planu:

  • zlikwidowanie możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. i wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy w miejscu PPC „Gryf”,
  • więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych, wykreowanie frontów wodnych na podstawie inspiracji historyczną kompozycją spichlerzy Łasztowni,
  • dwa nowe parki z brzegiem naturalnym (Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego),
  • rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, stworzenie przestrzeni publicznych wokół Morskiego Centrum Nauki i centrum usługowo-kongresowego.

Główne zmiany układu komunikacyjnego wyspy: 

  • linia tramwajowa most Kłodny – ul. Władysława IV,
  • trzy nowe mosty: Kłodny i dwa mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto - Łasztownia,
  • więcej powierzchni komunikacyjnej dla pieszych i rowerzystów, wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego.

Projekt nowego planu dla Łasztowni jest gotowy

kalendarz

data publikacji: 20.01.2023

autor: Kinga Konieczny