Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Trwa sesja Rady Miasta

kalendarz

data publikacji: 24.01.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Pierwsza w tym roku kalendarzowym sesja Rady Miasta rozpoczęła się o godz. 10. W porządku obrad są m.in. uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Kilka uchwał dotyczy szkół, w tym m.in. aktualizacja granic rejonów poszczególnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczecin. Szczecinowi przybędzie nowa szkoła, a dokładnie: Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 w Szczecinie w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie. Radni zdecydują też o kontynuowaniu świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”, a także zmian w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023.

Obrady można śledzić online.

Trwa sesja Rady Miasta

kalendarz

data publikacji: 24.01.2023

autor: Kinga Konieczny