Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Światowy Dzień Konsumenta

kalendarz

data publikacji: 14.03.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Ponad 16 tys. osób szukało pomocy prawnej w biurze miejskiego rzecznika konsumentów w Szczecinie w ubiegłym roku. Nie wszystkim udało się pomóc. 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta – ustanowiony, aby promować wiedzę o prawach i obowiązkach, jakie mamy jako konsumenci.
- Polski konsument ma coraz większą świadomość swoich praw, choć nadal podpisuje umowy bez wnikliwego przeczytania i zrozumienia ich treści, co prowadzi do zagrożenia jego interesu ekonomicznego – mówi Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. - Najwięcej poszkodowanych konsumentów jest nadal wśród seniorów. Naiwność i łatwowierność w kontaktach ze sprzedawcami, czynią starszych konsumentów łatwym celem dla nieuczciwych przedsiębiorców.

Rzecznik udziela pomocy prawnej w formie porady lub w razie naruszenia interesu konsumenta, podejmuje się interwencji do przedsiębiorców.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wzrastającej potrzebie porad prawnych dla konsumentów na Prawobrzeżu w każdy piątek pracownik biura jest dostępny w filii Urzędu Miasta – dodaje Longina Kaczmarek.

Najczęściej konsumenci potrzebują pomocy w przypadku problemów z egzekwowaniem prawa do reklamacji. Drugą co do wielkości grupą problemów są sprawy związane zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na pokazach. Kolejne na liście są problemy z umowami zawieranymi na odległość tj. przez telefon lub internet.

Światowy Dzień Konsumenta

kalendarz

data publikacji: 14.03.2023

autor: Kinga Konieczny