Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Maturzyści poznali wyniki egzaminów

kalendarz

data publikacji: 07.07.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś, 7 lipca, wyniki matur. Tegoroczni absolwenci od rana mogli je sprawdzać w internecie. Według danych CKE maturę w tym roku w całej Polsce zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich.

W Zachodniopomorskiem do egzaminów przystąpiło 9137 absolwentów szkół ponadpodstawowych. 82,4 proc. z nich dziś mogło odetchnąć z ulgą – napisali wszystkie egzaminy na minimum 30 proc., czyli zdali. 12,4 proc. nie zaliczyło jednego egzaminu, co oznacza, że w sierpniu będą mogli pisać z niego poprawkę. Bez możliwości poprawki zostało 4,9 proc. maturzystów.

Wyniki matur pojawiły się w internecie o godz. 8.30. Leon, absolwent profilu lingwistyczno-turystycznego I LO w Szczecinie, jest wśród tych, którzy mogą odetchnąć z ulgą. Zdał maturę. I to z bardzo dobrym wynikiem:

Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego (w tym roku obowiązywały dwie formuły) wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2023 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  • w części pisemnej z: jęz. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego
  • w części ustnej z: jęz. polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. W 2023 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępował do egzaminu maturalnego w Formule 2023, miał obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.

Maturzyści poznali wyniki egzaminów

kalendarz

data publikacji: 07.07.2023

autor: Kinga Konieczny