Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Północ Szczecina strefą objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków

kalendarz

data publikacji: 20.07.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Rozporządzenie wydał Wojewoda Zachodniopomorski. Przyczyną były martwe mewy znalezione na jeziorze Dąbie. Ptaki były zarażone wysoce zjadliwą grypą HPAI.

Na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wyznaczone zostały strefy objęte zakażeniem:

  • w powiecie polickim wyspy: Mnisi Ostrów, Polickie Łąki oraz część wyspy Skolwiński Ostrów leżącą w gminie Police;
  • w Szczecinie wyspy: Rybi Ostrów, Mewia Wyspa, Ostrów Żurawi, Kacza Wyspa, Wyspę Dębina na północ od Kanału Leśniczówka i część wyspy Skolwiński Ostrów leżącą w gminie Miasto Szczecin, a także w dzielnicy Północ osiedla: Skolwin i Stołczyn;
  • w powiecie goleniowskim: półwysep Inoujście i miejscowość Kamieniska.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się m.in:

  • utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu i zamknięciu, np. w kurnikach;
  • karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, m.in. odkażanie rąk i obuwia;
  • przechowywanie wody, paszy i ściółki przeznaczonej dla ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi zwierzętami.

Wszelkie przypadki padnięć drobiu i dzikiego ptactwa powinny być zgłaszane powiatowym lekarzom weterynarii.

Północ Szczecina strefą objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków

kalendarz

data publikacji: 20.07.2023

autor: Kinga Konieczny