Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Zapory filtrujące stanęły na rzece Bukowej

kalendarz

data publikacji: 14.09.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Walka o jeziorko Słoneczne trwa. Wyniki badań potwierdzają, że stężenie metali ciężkich w wodzie zmniejszyło się, co pozwoliło na ustawienie filtrów węglowo-piaskowych na rzece Bukowej w ciągu ul. Europejskiej. Jednocześnie zamontowane zostało dodatkowe uszczelnienie w przepuście w ciągu ul. Europejskiej.

Strażacy zakończyli ustawianie zapór we wtorek wieczorem i ok. godz. 23 po raz pierwszy skażona woda wypłynęła z jeziora i przepłynęła przez filtry.

„Po północy ponownie zamknięto uszczelnienie w celu retencjonowania wody w jeziorku Słonecznym” – informują Wody Polskie w specjalnym komunikacie.

Do skażenia jeziorka na Gumieńcach doszło po pożarze hali przemysłowej w Mierzynie, prawie dwa tygodnie temu. Analizy próbek pobranych z rzeki Bukowej i jeziora Słonecznego wykazały przekroczone wartości żelaza, manganu i cynku, przy czym zawartość manganu jest ściśle połączona z zawartością żelaza i to te dwa pierwiastki są odpowiedzialne za rdzawe zabarwienie wody. Wartości innych metali ciężkich: arsenu, ołowiu, rtęci, niklu i kadmu mieszczą się w granicach norm dla wód powierzchniowych. W ramach podjętych działań ratunkowych do jeziora wprowadzono środek koagulujący, który spowodował wytrącenie osadu i klarowanie się wody.


Zapory filtrujące stanęły na rzece Bukowej

kalendarz

data publikacji: 14.09.2023

autor: Kinga Konieczny