Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Wszyscy mówią po polsku, czyli Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

kalendarz

data publikacji: 18.09.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej rozpoczyna się w środę 20 września na Uniwersytecie Szczecińskim. Udział zapowiedziało ponad 50 badaczy i przedstawicieli środowisk polonijnych z całego świata, m.in. z Argentyny, Austrii, Brazylii, Bułgarii, Chin, Estonii, Izraela, Japonii, Litwy, Niemiec, Kanady, USA i Słowacji. Będą też uczeni z polskich ośrodków akademickich.

- Taka reprezentacja świadczy o tym, że zagadnienia związane z językiem, literaturą i kulturą polską są przedmiotem refleksji nie tylko badaczy w krajowych, ale również w zagranicznych ośrodkach naukowych. Spotkanie będzie doskonałą okazją do debaty na tak ważne tematy, jak promocja polskiej literatury i kultury na świecie, status polszczyzny poza granicami kraju oraz działalność środowisk polonijnych – mówi prof. Adrianna Seniów, przewodnicząca komitetu organizacyjnego kongresu.

Naukowcy rozmawiać będą też o tłumaczeniach literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski, odbiorze polskiej kultury za granicą, polonistycznych ośrodkach akademickich na świecie, nauczaniu języka polskiego za granicą i w Polsce. Będzie też mowa o najnowszych tendencjach we współczesnej polszczyźnie.

Początek kongresu w środę o godz. 9 w Sali Senatu US w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wszyscy mówią po polsku, czyli Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

kalendarz

data publikacji: 18.09.2023

autor: Kinga Konieczny