Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Podatek od nieruchomości mocno w górę

kalendarz

data publikacji: 07.11.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Podatek od nieruchomości to ważna pozycja w budżecie miasta. Choć o jego wysokości decyduje Rada Miasta, to maksymalne stawki wyznacza Minister Finansów, na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług – a te w ciągu roku wzrosły o 15 proc. O tyle mają też wzrosnąć stawki podatku od nieruchomości w Szczecinie, zgodnie z projektem uchwały.

Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 1 zł do 1,15 zł za m kw. Dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą – z 28,78 zł do 33,10 zł za m kw., dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – z 5,87 do 6,76 zł za m kw. Wzrosną także stawki za grunty, m.in. za grunty zajęte pod działalność gospodarczą w 2024 r. trzeba będzie zapłacić 1,34 zł za m kw., a nie jak teraz 1,16 zł za m kw.

Co to oznacza w praktyce?

  • mieszkanie 50 m kw. plus udział w gruncie 30 m kw. – wzrost podatku o 10,50 zł rocznie,
  • dom 150 m kw., działka 500 m kw. – wzrost podatku o 72,50 zł rocznie,
  • garaż (budynki pozostałe) – wzrost podatku o 43,80 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza lokal o powierzchni 100 m kw. plus udział w gruncie 50 m kw. – wzrost podatku o 441 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza – budynek 1000 m kw., działka 2000 m kw. – wzrost podatku o 4680 zł rocznie.

Proponowana waloryzacja stawek spowoduje wzrost dochodu gminy o ok. 34 mln zł. Na podwyżki muszą się jeszcze zgodzić radni, którzy nad uchwalą w tej sprawie będą głosować podczas wtorkowej sesji Rady Miasta.

Podatek od nieruchomości mocno w górę

kalendarz

data publikacji: 07.11.2023

autor: Kinga Konieczny