Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Biokompostownia powstanie w Szczecinie

kalendarz

data publikacji: 09.11.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Biokompostownia to nowoczesna instalacja, która bioodpady, czyli śmieci wrzucane do brązowych pojemników, zamienia w kompost. Ma powstać przy ul. Gdańskiej i stanowić ważne uzupełnienie miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Radni zgodzili się już na powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, która ma być pierwszym krokiem do budowy biokompostowni. Miasto chce stworzyć tę spółkę z prywatnym partnerem – firmą Remondis. Uruchomienie instalacji jest planowane na przełomie 2025 i 2026 r.

Obecnie, bioodpady, które stanowią największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina (ok. 20 tys. ton rocznie) są wywożone do Leśna Górnego i Łęczycy.

- Nie jest to rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje – wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina. – Chodzi przede wszystkim o wysokie koszty, jakie generuje przewożenie odpadów do innych gmin, ale także brak stabilności tego procesu, spowodowany m.in. ograniczonymi mocami przerobowymi tych instalacji oraz koniecznością ich modernizacji.

Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się też osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do jakich zobowiązuje gminy prawo. Wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo: od 35 proc. w roku bieżącym do 65 proc. w 2035 r. Komu nie uda się tego osiągnąć, będzie płacił kary.

Planowana w Szczecinie inwestycja to dwustopniowa kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton rocznie. Ma być w pełni zhermetyzowana, spełniająca najwyższe wymogi technologiczne, nieuciążliwa dla otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty - od momentu ich przyjęcia do wyjazdu produktu gotowego, czyli kompostu.

- Zakres planowanej działalności instalacji sprowadza się do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w specjalistycznych tunelach, gdzie następuje proces kompostowania – wyjaśnia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Celem całego procesu jest wytworzenie certyfikowanego kompostu, czyli środka poprawiającego właściwości gleby, bogatego w substancje organiczne i niewydzielającego przykrych zapachów, który może być następnie sprzedany np. rolnikom.

Szacowane koszty inwestycji to 80 mln zł.

Biokompostownia powstanie w Szczecinie

kalendarz

data publikacji: 09.11.2023

autor: Kinga Konieczny