Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Najlepsze prace dyplomowe młodych architektów i urbanistów wybrane

kalendarz

data publikacji: 09.11.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Projekt adaptacji wraku Betonowca do celów turystycznych autorstwa Mateusza Tomaszewskiego z Politechniki Śląskiej zdobył nagrodę główną w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepsze prace dyplomowe 2023”. To coroczny konkurs, w którym nagradzane są najlepsze prace dyplomowe tematycznie związane z Pomorzem Zachodnim. Celem jest prezentacja wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych możliwych do zrealizowania na terenie regionu. 

Udział w konkursie biorą studenci z całej Polski, którzy rywalizują w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

– Zgłaszane prace prezentują odważne, ciekawe i spójne koncepcje, to często gotowe projekty do realizacji – przyznaje Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, przewodniczący jury. - Co roku komisja konkursowa staje przed trudnym zadaniem. Wybór zwycięskich prac nigdy nie był łatwy. Świadczy o tym także tegoroczny werdykt. Komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę główną (w kategorii architektura krajobrazu) i sześć wyróżnień.

Nagroda główna (4 tys. zł)
Mateusz Tomaszewski z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską „Katharsis adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”. Opiekę naukową nad pracą sprawował dr inż. arch. Jerzy Wojewódka.
„Praca nagrodzona za odważne, przekonywujące i konsekwentne uwzględnienie emocji wywoływanych przez obiekty architektoniczno-budowlane, ciekawie zaprezentowane w badaniach nad obiektami referencyjnymi i twórcze ich wykorzystanie w idei adaptacji do celów turystycznych osiadłego na mieliźnie j. Dąbie Betonowca. (…) Autor zaprojektował doznania i odczucia w niezwykle trudnym obiekcie, jakim jest wrak zbudowanego podczas II wojny światowej niedokończonego statku z betonu, a zaproponowane fizyczne interwencje są oszczędne i przemyślane, z uwzględnieniem kontekstu i walorów otoczenia oraz zastałych elementów samego obiektu".

Wyróżnienia (po 1 tys. zł)

Justyna Stanisławska z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno”. Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny, prof. PWr.
„Centralnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie przestrzeni nad wodą oraz zastosowanie minimalistycznej architektury opartej na naturalnym materiale, jakim jest drewno. Autorka dąży do stworzenia spójnego i funkcjonalnego rozwiązania, które uwzględnia różnorodne potrzeby mieszkańców oraz turystów oraz integruje się z otoczeniem, tworząc harmonijny, naturalny krajobraz".

Natalia Kudlińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę inżynierską „Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie”. Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska.
„Praca wyróżniona za ciekawą kreację osiedla w oparciu o centryczny plan z bardzo szerokim wachlarzem funkcji towarzyszących o charakterze kulturalno-edukacyjnym. (…) Wyróżnienie za dużą wrażliwość autorki na zagadnienia społeczne w zakresie doboru funkcji. Wyróżnienie za spójność urbanistyczną założenia i odseparowanie go od miasta celem uniknięcia ruchu kołowego i uciążliwości parkowania wewnątrz osiedla".

Monika Sęk i Aleksandra Rękas z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie”. Opieka naukowa: dr inż. arch. Olga Gazińska.
„Praca wyróżniona za twórcze podejście do zagospodarowania zdegradowanego obszaru północno-wschodniej części Szczecina i próbę aktywizacji terenów obecnie niezagospodarowanych lub wykorzystywanych na potrzeby przemysłu. Dyplomantki ukazały duży potencjał miejsca i zaprezentowały bardzo wysoki poziom warsztatu”.

Ernest Białous z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie”. Opieka naukowa: dr inż. Arch. Jakub Gołębiewski.
„Praca wyróżniona za czytelną kontynuację podejścia do tematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do eksponowania walorów architektonicznych wybranych obiektów i zachowania ciągłości ich tożsamości kulturowej. Umiejętne wpisanie nowej funkcji do adaptowanych budynków, bez znacznych współczesnych ingerencji w istniejącą, historyczną tkankę”.

Monika Wachnik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę magisterską „Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą”. Opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek.
„Praca wyróżniona za ciekawą, indywidualną kreację przestrzeni społecznej, właściwą skalę zabudowy oraz przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne. Umiejętne wpisanie się w skalę otoczenia, dostosowanie funkcjonalne i estetyczne do charakteru architektury stanicy wodnej (z szeregiem funkcji uzupełniających). Czysta i klarowna prezentacja idei i jej przeniesienia do zapisu projektowego”.

Alan Raoof z Politechniki Krakowskiej za pracę magisterską „Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie”. Opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK.
„Praca wyróżniona za wybór lokalizacji i zaproponowaną funkcję całego założenia, a przede wszystkim wrażliwość i umiar w doborze środków wyrazu architektonicznego w historycznym kontekście rewitalizowanej przestrzeni. (…) Warto również podkreślić, że wnioski projektowe Autora zostały oparte na głębokiej, rzetelnej analizie materiałów historycznych, inwentaryzacji zastanej tkanki zachowanych obiektów budowlanych i wniosków konserwatorskich. Wysoko oceniono również warsztat i sposób przedstawienia pracy dyplomowej”.

Skład komisji konkursowej: Tomasz Sobieraj (Przewodniczący Komisji), Leszek Jastrzębski, Małgorzata Oyarce-Yuzzelli, Adam Zwoliński, Helena Freino, Wojciech Bal i Patrycjusz Zarębski.

Wystawę pokonkursową można oglądać w Galerii Architektów Forma przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.

Najlepsze prace dyplomowe młodych architektów i urbanistów wybrane

kalendarz

data publikacji: 09.11.2023

autor: Kinga Konieczny