Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Zmiany w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego

kalendarz

data publikacji: 19.12.2023

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Rafał Rosiński zastąpił na stanowisku wicemarszałka województwa Stanisława Wziątka, który został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Obaj są radnymi klubu PSL - Trzecia Droga - Nowa Lewica.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że przez pięć ostatnich lat mogłem pracować w zarządzie województwa – Stanisław Wziątek, który pozostaje radnym województwa, podziękował za współpracę w zarządzie. - Obejmuję niełatwą funkcję wiceministra obrony narodowej i nie jest to "łup wojenny", ale wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju i przygotowanie wojska do obrony naszej ojczyzny. Wojsko powinno być otwarte na współpracę z obszarem cywilnym, również z instytucjami, które mogą mieć swój wkład w bezpieczeństwo. Tu widzę też dużą rolę sejmików.

Nowy wicemarszałek, Rafał Rosiński, to absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Od 2008 r. doktor nauk ekonomicznych. Pełni funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych są: finanse publiczne, finanse samorządowe, opodatkowanie i koszty pracy. Radnym województwa jest od 2019 r.

Zmiany w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego

kalendarz

data publikacji: 19.12.2023

autor: Kinga Konieczny