Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Komu nagroda artystyczna?

kalendarz

data publikacji: 05.02.2024

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

To wyróżnienie dla szczecińskich twórców, promotorów i mecenasów kultury przyznawane jest co roku. Kandydatów godnych tego tytułu można zgłaszać do 28 lutego. Zgodnie z regulaminem może to zrobić każdy mieszkaniec.

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Wyróżnienie jest przyznawane w trzech kategoriach:

  • za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2023 r.,
  • za całokształt działalności artystycznej kandydata,
  • za innowacyjne pomysły oraz za efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Nagroda ma formę pieniężną. Jej wysokość to 20 tys. zł za istotne osiągnięcie artystyczne i za całokształt działalności oraz 10 tys. zł za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

Wydział Kultury szczecińskiego magistratu czeka także na propozycje kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury, czyli osób, bez których realizacja przedsięwzięć artystycznych często bywa niemożliwa.

Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się działalnością na rzecz wspierania szczecińskiej kultury. Minimalny wkład finansowy kandydata w ww. działalność musi wynosić 10 tys. zł. Tytuł Mecenasa ma charakter honorowy, a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.

Do tytułu nie mogą kandydować podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Komu nagroda artystyczna?

kalendarz

data publikacji: 05.02.2024

autor: Kinga Konieczny