Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Więcej pociągów i nowy przystanek

kalendarz

data publikacji: 12.03.2024

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Siatka połączeń kolejowych między Szczecinem a Goleniowem, Gryfinem i Stargardem zagęściła się, działa też nowy przystanek dowożący pracowników do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Liczba par pociągów regionalnych, zapewniających w dni robocze dojazd do Szczecina, wzrosła do 76.

To pierwsza faza Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, choć na razie na trasie żadnych oznaczeń, że to SKM nie ma. Mają pojawić się dopiero po uruchomieniu pełnej siatki połączeń, wówczas linie będą oznaczone:

  • S1 – Szczecin-Stargard, 
  • S2 – Szczecin-Goleniów, 
  • S3 – Szczecin-Gryfino.

Dopiero we wrześniu wejdzie też w życie miesięczny bilet metropolitalny dla mieszkańców, którego cena ma być atrakcyjniejsza niż suma odrębnych biletów na kolej i komunikację publiczną.

Nowy przystanek
Razem z dodatkowymi połączeniami kolejowymi uruchomiony został przystanek Goleniów Park Przemysłowy. Mają z niego korzystać przede wszystkim pracownicy parku przemysłowego. To ok. 6 tys. osób, część z nich dojeżdża ze Szczecina. Jeszcze w tym roku sieć przystanków na liniach SKM ma być uzupełniona o nowy przystanek Radziszewo, położony pomiędzy Szczecinem Żydowcami a Daleszewem.

Czym jest SKM
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest projektem partnerskim samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz województwa zachodniopomorskiego. Idea skomplikowanego przedsięwzięcia zamknięta w umowie partnerstwa z 2017 r. polega na podziale zadań. Samorządy Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Gryfina, Kobylanki, Stargardu i Polic wzięły na siebie tworzenie nowoczesnego otoczenia przystanków SKM – park&ride, bike&ride, przystanków komunikacji publicznej i parkingów buforowych. PKP PLK S.A. odpowiada za modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury kolejowej, sieci instalacyjnych i trakcyjnych oraz modernizację istniejących i budowę 9 nowych przystanków. Województwo Zachodniopomorskie zaś zapewnia tabor kolejowy i organizuje sieć połączeń.

Wartość projektu budowy SKM sięga dziś ponad 1 mld 128 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie z UE wynosi ponad 747 mln zł.

Więcej pociągów i nowy przystanek

kalendarz

data publikacji: 12.03.2024

autor: Kinga Konieczny