Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Północna, Wapienna i Andersena - zmiany w organizacji ruchu

kalendarz

data publikacji: 02.04.2024

autor: Kinga Konieczny

Kategorie:

Szczecin

Zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową ulic Północnej i Wapiennej obowiązują od wtorku 2 kwietnia. Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje:

  • zamknięcie części ul. Północnej i Andersena z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd możliwy od ronda, ul. Północną w kierunku Andersena i Chłodnej), niemożliwy będzie wyjazd w ul. Andersena na skrzyżowaniu z ul. Chłodnej;
  • częściowe zamknięcie ul. Wapiennej z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd możliwy od skrzyżowania z ul. Duńską i Szczecińską w kierunku ronda), ruch pieszych przeniesiony na zachodnią stronę ul. Wapiennej.

- Na terenie objętym pracami obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godz. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi – przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Rozpoczęta inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ul. Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do Szkockiej). Powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane będą zjazdy, ulice zyskają oświetlenie. Zmodernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej, prace obejmą też budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. 

Wykonawca ma 14 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.

Północna, Wapienna i Andersena - zmiany w organizacji ruchu

kalendarz

data publikacji: 02.04.2024

autor: Kinga Konieczny