Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Droga rowerowa do Głębokiego powstanie za unijne fundusze

kalendarz

data publikacji: 02.04.2024

autor: Barbara Gondek

Kategorie:

Szczecin

Z unijnej puli prawie 500 milionów zł. Szczecinowi przypadło 156 milionów zł. Sfinansowanych zostanie 11 inwestycji. Między innymi planowana od lat droga rowerowa przez aleję Wojska Polskiego aż do Głębkiego. Dofinansowana będzie też przebudowa placu Orła Bialego oraz zakup autobusów elektrycznych.

We wtorek, 2 kwietnia samorządowcy ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisali z marszałkiem województwa umowę dotyczącą dofinansowania 55 inwestycji

Oto lista 11 szczecinskich inwestycji

 1. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (ulica Hoża) - wartość przedsięwzięcia 15 mln zł, dofinansowanie 12,75 mln zł.
 2. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (plac Zwycięstwa) - wartość przedsięwzięcia 40,08 mln zł, dofinansowanie 35,34 mln zł.
 3. Budowa i przebudowa dróg rowerowych w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka w Szczecinie - wartość przedsięwzięcia 41,58 mln zł, dofinansowanie 35,34 mln zł.
 4. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Struga - wartość przedsięwzięcia 7,65 mln zł, dofinansowanie 6,50 mln zł.
 5. Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników - wartość przedsięwzięcia 11,98 mln zł, dofinansowanie 10,18 mln zł.
 6. Zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru autobusowego - wartość przedsięwzięcia 21,68 mln zł, dofinansowanie 14,98 mln zł.
 7. Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - wartość przedsięwzięcia 20 mln zł, dofinansowanie 13 mln zł.
 8. 8. Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w obszarze Starego Miasta w Szczecinie - wartość przedsięwzięcia 15,06 mln zł, dofinansowanie 12,80 mln zł.
 9. Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie - wartość przedsięwzięcia 6,15 mln zł, dofinansowanie 5,22 mln zł.
 10. W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych - etap 1 - wartość przedsięwzięcia 29,25 mln zł, dofinansowanie 24,86 mln zł.
 11. Centrum Usług Społecznych w Szczecinie - utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin - wartość przedsięwzięcia 24 mln zł, dofinansowanie 20,40 mln zł. Pełna lista obejmuje 55 inwestycji samorządów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Droga rowerowa do Głębokiego powstanie za unijne fundusze

kalendarz

data publikacji: 02.04.2024

autor: Barbara Gondek