Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Skarpa Zamku ma być (znów) zielona, ogrodów nie będzie

kalendarz

data publikacji: 26.06.2024

autor: Andrzej Kutys

Kategorie:

Pomorze Zachodnie Szczecin

Drzewa i wszelką inną roślinność, samosiejki ze skarpy Zamku Książąt Pomorskich wycięto niespełna 4 lata temu - przy jednoczesnym zapewnieniu, że zaplanowano tam nowe nasadzenia. Mowa też była o stworzeniu renesansowych ogrodów w tym miejscu. Po dzisiejszej sesji zachodniopomorskiego sejmiku już wiadomo, że wspomnianych ogrodów na pewno nie będzie - ale skarpa ma być znowu zielona.

O zmianie wyglądu otoczenia Zamku Książąt Pomorskich mowa była już w 2016 roku, wtedy marszałek zapowiadał powstanie renesansowych ogrodów. Ale w 2017 roku doszło do katastrofy budowlanej w północnym skrzydle zabytku. 

Temat zagospodarowania otoczenia Zamku wrócił trzy lata później a na przełomie 2020 i 2021 roku z terenu skarpy wykarczowano wszelką roślinność. Przeciw czemu protestowali aktywiści ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina. Wtedy przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich tłumaczyli, że było to niezbędne, żeby odpowiednio zabezpieczyć skarpę oraz odkryte tam podziemne tunele. Jednocześnie zapowiedziano liczne nasadzenia w ramach inwestycji uporządkowania tego terenu.

Dzisiaj kwestia zagospodarowania skarpy Zamku Książąt Pomorskich pojawiła się podczas obrad zachodniopomorskiego sejmiku - o przyszłości tego miejsca mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- Skarpa północna Zamku, gdzie - zanim wydarzyła się słynna katastrofa budowlana - planowano renesansowe ogrody, ale musieliśmy zarzucić tę koncepcję ze względów inżynierskich - mówił marszałek Geblewicz. - Zbudowanie tam wielopoziomowych tarasów wymagałoby palowania całego tego terenu i to bardzo dużą ilością pali. A inżynierowie odradzają jakiekolwiek takie prace, bo znowu mógłby ucierpieć Zamek Książąt Pomorskich. W związku z tym zleciliśmy wykonawcy wykonanie projektu zazielenienia tej skarpy w taki sposób, żeby rośliny wzmacniały skarpę a nie ją osłabiały. Uspokajam, skarpy Zamku bedą zielone.

Marszałek mówił również, że renesansowe ogrody były współczesnym pomysłem władz województwa i szefostwa Zamku, a nie mają historycznego uzasadnienia, bo w dziejach zabytku nigdy ich tam nie było.

Jak ostatnio informowali przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich, czekają na przygotowany przez wykonawcę projekt zagospodarowania okolic Zamku Książąt Pomorskich. Według wcześniej podawanego harmonogramu, inwestycja miałaby zakończyć się w 2025 roku.

Skarpa Zamku ma być (znów) zielona, ogrodów nie będzie

kalendarz

data publikacji: 26.06.2024

autor: Andrzej Kutys