Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Szukają śladów świętego Ottona

kalendarz

data publikacji: 05.07.2024

autor: Andrzej Kutys

Kategorie:

Polska i świat Pomorze Zachodnie Szczecin

Źródła historyczne wskazują, że w Pyrzycach rozpoczął swoją wędrówkę po tych ziemiach - z okazji 900-lecia misji chrystianizacyjnej świętego Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim archeologowie wspólnie ze studentami ze Szczecina i innych ośrodków akademickich prowadzą badania w Pyrzycach. Jedno odkrycie budzi szczególne zainteresowanie naukowców.

Jak opowiadał w studiu Radia Super FM profesor Andrzej Janowski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, najpierw sprawdzali położenie pyrzyckiego grodziska georadarami i badaniami geomagnetycznymi. Wykopaliska trwają drugi rok - i badacze natrafili na kilka niezwykle interesujących punktów.

- To jest na razie hipoteza robocza, którą chcemy w tym roku potwierdzić - opowiadał profesor Janowski. - A jednym z tych punktów jest pozostałość po budynku. Bardzo nietypowym, bo o znacznych rozmiarach - 15x7 metra - zdecydowanie większym niż ówczesne budownictwo mieszkalne, więc prawie na pewno nie do takiego celu służył. Budynek jest położony w centrum całej tej struktury, z chronologii wynika, że jego powstanie można datować na drugą połowę XI wieku, więc niewykluczone, że istniał już, gdy Otton przybył do Pyrzyc. To jest o tyle ciekawe, że żywoty Ottona wspominają o zebraniu rady starszych w Pyrzycach, być może właśnie w tym budynku. Choć to oczywiście robocza hipoteza.

Profesor Janowski zwracał uwagę, że grodzisko pyrzyckie z czasów średniowiecza było wcześniej praktycznie nieznane naukowcom. Którzy jednocześnie muszą podchodzić z ostrożnością do ówczesnych źródeł historycznych - także tych mówiących o przybyciu świętego Ottona do Pyrzyc.

- Przykładowo: ufamy bardzo źródłom arabskim - a jednocześnie jest to kultura, która stworzyła "Baśnie 1001 nocy" - zwracał uwagę archeolog. - A w średniowieczu mamy całą masę dokumentów fałszywych. Na przykład ktoś chciał sobie rościć pretensje do jakiegoś terytorium, więc fałszował dokument, by wykazywał jego prawa. I teraz rolą historyków jest, aby wykazać, czy dane źródło jest fałszywe - czy nie. 

Obecne badania archeologiczne w Pyrzycach mają potrwać do sierpnia. 

Szukają śladów świętego Ottona

kalendarz

data publikacji: 05.07.2024

autor: Andrzej Kutys