Słuchaj nas!
Teraz gramy:

Sąd zdecydował o odpowiedzialności za śmierć marynarzy

kalendarz

data publikacji: 08.07.2024

autor: Andrzej Kutys

Kategorie:

Polska i świat Pomorze Zachodnie Szczecin

Po 9 latach postępowania zapadł prawomocny wyrok w sprawie zatrucia na statku Nefryt i śmierci dwójki oficerów, a pełnomocnik części poszkodowanych chce z armatorem polubownie zakończyć sprawę odszkodowań. Sąd odwoławczy w Szczecinie w minionym tygodniu skazał kapitana na dwa lata bezwzględnego więzienia.

Dramat rozegrał się we wrześniu 2015 roku w czasie postoju w afrykańskim Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po zabiegu tak zwanej fumigacji, czyli trucia insektów, załoga poczuła się źle. Dwie osoby zmarły, 14. innych miało poważne dolegliwości po tym, jak środek chemiczny przez wentylację dostał się także do pomieszczeń mieszkalnych na Nefrycie.

Jak informuje pełnomocnik większości poszkodowanych mecenas Patryk Zbroja, Sąd Okręgowy w Szczecinie prawomocnie skazał kapitana Nefryta "nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, mających zapewnić bezpieczeństwo załogi i żeglugi".

Teraz skazany musi zapłacić nawiązki na rzecz pokrzywdzonych osób. Przy czym, przysługuje mu jeszcze prawo do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Kapitan Nefryta nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jednocześnie mecenas Zbroja informuje, że "przesądzenie odpowiedzialności kapitana daje podstawy do dochodzenia w tej sprawie roszczeń odszkodowawczych przeciwko pracodawcy lub armatorowi". Pełnomocnik części pokrzywdzonych deklaruje tu chęć polubownego rozwiązania tej kwestii.

Sąd zdecydował o odpowiedzialności za śmierć marynarzy

kalendarz

data publikacji: 08.07.2024

autor: Andrzej Kutys